https://drive.google.com/a/guhsd.net/file/d/0B0PPBn0ud27fNTlfazF6bllSSUU/view

NEW Bus Route Schedule
click HERE to view

Regular Bell Schedule
Monday, August 29th

Wednesday, August 31st
5:15 - 7:50pm

CPT Day Schedule
Thursday, September 1st
https://sites.google.com/a/guhsd.net/mvhs/ic
https://www.youtube.com/channel/UC574hBGdfo-K7JMCbyv5A9g
https://sites.google.com/a/guhsd.net/online-clearance---monte-vista/
https://monarchwebstore.myschoolcentral.com/asbworks/(S(tmr5gnf1iubodod1pcjtmzgm))/apps/webstore/pages/WebStore.aspx
https://docs.google.com/document/edit?id=1qdVxUMk_OXL6wd3xEFwnlIgdEFoHQtf24BKjsQ_d_EI
https://sites.google.com/a/guhsd.net/mvhs/teacher-websites
https://sites.google.com/a/guhsd.net/mvhs/students/assets
https://sites.google.com/a/guhsd.net/ptsa/
https://sites.google.com/a/guhsd.net/mvhs-alumni/
http://mvmonarchlibrary.wordpress.com/


PRINCIPAL - Marietta Minjares
(619) 660 - 3011 mminjares@guhsd.net

MAIN OFFICE - Denise Broadfoot
(619) 660 - 3012 dbroadfoot@guhsd.net

ATTENDANCE - Sandy Blackwell
(619) 660 - 3031 sblackwell@guhsd.net

 Stay Connected!

   
https://www.facebook.com/MVHSMonarch
 
https://instagram.com/mvhsmonarchs/
 
https://twitter.com/mvhsmonarchs
 
https://drive.google.com/file/d/0BzJesWL8HzDsTmtQMFZqSi1hQ1U/view
 

News and Events